05-11-07

Sociale politiek lijdt zeer in Duitsland

regering
grootbeeld
Fotobron: Die Weltl

Erwin Huber, de nieuwe voorzitter van de mederegerende CSU, moet nog wennen aan nachtelijke rondjes in Berlijn

Sociale politiek

Angsten verlammen de politici.

Gisteravond werd weer eens een regeringstop afgesloten met een nulronde. Angst voor verlies van kiezers stuwde de socialisten (SPD) naar sociale toegevingen. Angst voor een onzekere toekomst stuwde de conservatieven (CDU-CSU) naar behoud van stimuli aan de economie.

Hoever kan men gaan in een staat die voorrang geeft aan de economische bloei? Dat is de fundamentele vraag bij de regeringspartijen inzake sociale tegemoetkomingen. Deze regeringspartijen zijn de Union, bestaande uit de conservatieve CDU en CSU die vanuit de economische bloei alle steun aan de bedrijven willen geven, en de SPD, de socialisten die de rechten van de werknemers proberen hoog te houden. Vooral die laatsten hebben het moeilijk in tijden van economische relance. Zij zien ook wel het belang van steun aan de bedrijven , maar zien tegelijkertijd hun kiezerspotentiaal dalen door de afzwakking van het sociale luik in de politiek./p>

De SPD had de relance van de economie gestuwd tijdens de vorige bondsregering onder leiding van oud-kanselier Gerhard Schröder. Dat was in de beginjaren van deze eeuw een absolute noodzaak. Er bestond immers en te grote malaise in de economie van het land waardoor massale verliezen aan staatsinkomsten dreigden en eveneens een groot tekort aan werkplaatsen. Maar nu anno 2007 is de economie zodanig in "Schwung" gekomen, dat er aanzienlijke overschotten aan staatsgelden ontstaan. Daarom had Kurt Beck, voorzitter van de SPD, voorgeslagen om de koers te wijzigen naar meer sociale rechtvaardigheid. Daartoe had een congres van de partij plaats in de voorbije dagen en werden besluiten in deze zin genomen.

De conservatieven uit de Union willen echter van geen versoepeling ten voordele van sociale uitkeringen weten. Zij willen de flink gestegen staatsinkomsten benutten om de staatsschuld af te bouwen. Deze is in de voorbije decennia – toen het economisch slecht ging – zeer sterk aangegroeid. Alle overschotten moeten op de allereerste plaats naar die afbouw gaan, aldus de Union, anders belasten we de volgende generaties al te zeer. Voor hen geldt ook de angst voor een wereldwijde malaise in de komende jaren. De energiekosten stijgen immers wereldwijd de pan uit. Deze kosten worden algemeen gerekend in dollars. De koers van de dollar staat zeer laag, zeer zeer laag. Dat zal zo niet blijven. De kans is groot dat de dollar zich zal herstellen eens de democraten in de USA de macht grijpen, wat in 2009 een feit kan zijn. Dan zouden immers de gigantische uitgaven van de USA in hun oorlogsinvesteringen dalen, gezien de oorlogszuchtige republikeinen dan niet meer het zeggen zullen hebben. Daardoor zal de dollar herstellen ten nadele van de Euro. Dat houdt in, dat de energiekosten in Europa een uiterst ware last zullen worden. Dat alles motiveert de Union in het streng zijn wat sociale toegevingen betreft.

ROND DIT THEMA

Die Welt   betreffend artikel

Der Spiegel   betreffend artikel

Gisteravond had de haast wekelijkse tot twee-wekelijkse samenkomst plaats tussen de beide regeringspartners. Sociale problemen stonden op de top-agenda. Maar in het licht van het hierboven beschrevene kan u zo verwachten dat er haast niets uit de bus kwam. En zo was het dan ook. Alle knelpunten zoals minimumlonen, versoepeling van de pendelaarsvergoedingen, onderhoudsgelden voor kinderen van alleenstaanden of gescheidenen... geen van deze dringende thema's werd tot een oplossing gebracht. Beslissingen werden zoals in de voorbije maanden weer uitgesteld tot een volgende topvergadering./p>

Ach ja, zo zal het nog wel voortduren tot mogelijk einde 2008. Tot dan heeft de huidige regering het mandaat om de staat te beheren. Vanaf 2009 wordt een nieuwe regering in het zadel gezet. En dan wordt het afwachten welke partijen dat zadel zullen opwarmen...

De commentaren zijn gesloten.