04-11-07

Wort zum Sonntag

abortus
grootbeeld
Fotobron: mttu.com

Christelijke fundamentalisten zweren met het kruis

Wort zum Sonntag

De Farizeeën anno 2007.

Fundamentalisme is dodelijk, zeer dodelijk, zowel christelijk als islamitische fundamentalisme.

"Op een andere keer ging hij naar de synagoge waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Zij hielden hem in het oog of hij hen op sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan.' Daarop stelde hij hun de vraag: 'Mag men op de sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?' Maar zij zwegen. Toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man: 'Steek uw hand uit.' ..."

Deze woorden uit de bijbel (Mc 3, 1-6) stammen uit het oudste onder de kerkelijk aanvaarde evangelisch, wordt herhaald in andere en ook in onafhankelijke niet-kerkelijk aanvaarde evangelies. De kans dat Jesus van Nazareth deze daad werkelijk uitvoerde is dan ook bijzonder groot. Hij handelde tegen de zin van de Farizeeën in. Deze hielden zich immers zeer strict aan de oude teksten en wetten van Mozes waarin bepaald werd, dat men op een sabbat geen geneeskundige of heilende hulp mag verstrekken, behalve bij levensgevaar. /p>

Anno 2007 zien we nog steeds dezelfde "domme" houding van talloze kerkelijke gezagsdragers. Je zal niet doden! Met die wet van Mozes verbieden de paus en talloze bisschoppen in de katholieke en protestantse kerken euthanasie. In de katholieke kerk wordt daarmee ook elke vorm van abortus verboden, tenzij het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Zal er opnieuw een Christus moeten komen die deze gezagdragers de les komt spellen? Zal hij dan weer eens toornig worden en tegelijkertijd droevig? Zal hij hen daarmee de verantwoordelijkheid tegenover het geestelijk leven in de schoenen schuiven, hen zijnde de paus, hen zijnde talloze oerconservatieve bisschoppen (vooral in Duitsland veel voorkomend)?

ROND DIT THEMA

Marcus evangelie   analyse van het oudste evangelie

Die man uit Nazareth leerde de mensen op aarde wat de zin is van Mozes' wet: "Je zal niet doden". Hij zag wel degelijk een doden van de menselijke ziel indien deze geen hulp geboden wordt. Wanneer een zwangere vrouw weet heeft, dat het kind zwaar gehandicapt zal zijn, heeft zij dan niet het recht (ja., zelfs de plicht) om de ziel in dat nog niet geboren kind te redden en het aldus te bevrijden van een aards bestaan? Wanneer een terminaal zieke persoon zozeer lijdt, dat hij totaal wanhopig wordt en elke zin van het leven verliest, heeft hij dan geen recht op hulp om lichamelijk te sterven en bevrijd te worden van helse pijnen en van die duistere donkere gedachten? En zo zouden we nog tal van voorbeelden kunnen aanhalen, waarbij het geestelijk leven gered kan worden door euthanasie of abortus.

"Daarop stelde hij hun de vraag: 'Mag men op de sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?'... arme christelijke fundamentalisten!

10:13 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.