04-01-07

Hitler verandert de DAP in de NSDAP


hitler

Adolf Hitler (1889-1945) ... na hem was de wereld niet meer zoals tevoren... de man die het Duitse volk een schandvlek bezorgde en de hele wereld in ellende bracht. Maar tegen Schillers woorden was hij niet opgewassen: Alle Menschen werden Brüder!

In de vorige posting (zie link onderaan) zagen we hoe Hitler door een spionageopdracht vanuit het leger op 12 september 1919 op een vergadering kwam van een nieuw klein partijtje en er agressief werd toen een redenaar de afscheiding van Bayern uit het Duitse rijk eiste en annexatie aan Oostenrijk. Adolf oogste enorm succes door de agressiviteit in zijn onvoorziene tussenkomst en werd meteen gebombardeerd tot propagandist van het partijtje (de DAP), wat hij enige dagen later accepteerde.

Was het dan zo simpel om in de politiek te stappen? Ja, toen zeker! Om dit begrijpen, moeten we de instelling van de Duitsers in die dagen kennen. Er heerste totale chaos in München. De grote partijen maakten er niets van in 1919. De inwoners van Bayern (en Duitsland) voelden zich verlaten, hadden geen steun meer in hun hoop op redding uit de diepe miserie na de oorlog. En wat is voor een mens erger, dan geen 'anker' meer te hebben waaraan men zich kan optrekken in nood? Je zou kunnen zeggen: de kerken geven toch hoop. Neen, het volk voelde zich bedrogen door de kerken, die hen welvaart voorspiegelden bij het begin van de oorlog en trouw eisten aan de keizer en zijn oorlogsplannen om gods wille.
Ergens kan je de situatie vergelijken met een bedrijf in onze dagen, waar het barslecht gaat. De werknemers zijn dan niet meer gemotiveerd en kijken uit naar iemand die hen uit de miserie kan helpen. Als dan een collega of een medearbeider plots opstaat en met doorslaggevende woorden en een vleugeltje agressieve taal de mensen mobiliseert tot actie... dan ontstaat opnieuw hoop! Zo ook ging het er in 1919 in München aan toe. De agressieve taal van Hitler haalde het. Waarschijnlijk zullen er toehoorders geweest zijn, die agressie, populisme en zelfs een lichte vorm van hysterie niet de geschikte weg vonden tot oplossing van de politieke chaos, ja zeker, maar Hitler straalde hoop uit, en dat was toen het enigste dat men nodig had. Hitler was met zijn psychopatie ergens - pas nu op voor mijn volgende woorden - voor vele aanwezigen de juiste man op het juiste ogenblik, hoe wreed deze vaststelling ook mag klinken, als we de gevolgen ervan beseffen!

In de eerste maanden na september 1919 kwam Hitler geregeld spreken voor de leden van het DAP-partijtje. Spreken? Na ja, zijn agressie tentoonspreiden. Wat moet hij zich 'verheven' gevoeld hebben, hij kreeg de ideale voer voor zijn ijdelheid. Hij voelde zich waarschijnlijk groeien, het kleine psychopaatje uit Oostenrijk. Ondertussen bestookten leden van het Thule-gezelschap (zie posting gisteren) hem. De rassenhaat, het uitgesproken antisemitisme, de verheerlijking van de oude Germanen, dat was voor Hitler allemaal kaviaar en champagne. Hier zien we voor het eerst de diepere redenen waarom hij evolueerde naar regelrechte jodenhaat. De joden immers verrijkten zich aan de staat, verzekerden hem zowel de partijvoorzitter van de DAP, Anton Dexler, als de leden van het Thule-gezelschap.  En wat is erger dan de staat uit te zuigen? De staat is er enkel voor het algemeen welzijn van de staatsburgers, zal Hitler gedacht hebben. Bovendien past het ras van de joden helemaal niet in dat van de oude Germanen, zal hij wel besloten hebben...

Hij kon Anton Dexler en enkele vertegenwoordigers van het Thule-gezelschap ertoe bewegen een partijprogramma voor de DAP op te stellen. Dat ontbrak er nog steeds. Zelf was hij bij het opstellen steeds aanwezig, maar naar de mening van enkele historici, was hij er met eigen inbreng slechts in geringe mate bij betrokken.

Op 24 februari 1920 was het partijprogramma een feit. De partijleden en sympatisanten werden uitgenodigd in het Hofbräuhaus van München, de wel grootste zaal in de stad. Het aantal leden was immers  van enkele tientallen fel toegenomen door Hitlers redetalent (na ja, talent?). Meer dan 2000 man luisterde naar Adolf. Ja, hij kreeg de eer het partijprogramma voor te leggen, het fameuze 25-punten programma. Vooraleer enkele punten ervan op te sommen, is het goed te weten, dat Hitler persoonlijk erop aangedrongen heeft, dat alle 25 punten onverminderd en voor altijd zouden blijven gelden (hoewel sommige historici over dokumenten zouden beschikken, die de wens van Hitler uiten om het programma minstens zes jaren te laten gelden).

Enkele programmapunten die elkeen wel zal herkennen uit Hitlers dictatorjaren:

  Opheffing van de vredesverdragen na de Eerste Wereldoorlog.
  Uitbreiding van het Duitse territorium om de bevolkingsoverschotten op te vangen.
  Staatsburgers van Duitsland moeten stammen uit het 'Duitse bloed'.
  Joden zijn uitgesloten in Duitsland.
  Alle niet-staatsburgers verliezen hun rechten, hebben geen recht op ambten en vallen onder een op te stellen vreemdelingenwet.
  Immigrate van niet-staatsburgers is verboden met terugwerkende kracht op augustus 1914.
  Alle staatsburgers zijn verplicht arbeid te aanvaarden
  Alle vergoedingen buiten arbeid worden afgeschaft.
  De staat betaalt geen intresten meer op staatsleningen of andere staatspapieren.
  Voor de gezondheid van de staatsburgers is turnen en andere sport verplicht.
  Niet-Duitse kranten moeten een toelating hebben om in Duitsland te verschijnen en daarbij in het Duits opgesteld zijn. Zij moeten voldoen aan het 'algemeen welzijn'.
  Kunst en elke uiting van religie zijn verboden, wanneer ze niet voldoen aan het 'algemeen welzijn'.

Tevens kondigde Hitler op deze samenkomst aan, dat de naam van de partij aangevuld wordt: uit DAP wordt NSDAP (natonaalsocialistische Duitse arbeiderspartij). Dat nationaalsocialistische vulde Hitler anders in, dan het normale begrip ervoor.

Begrip Normale betekenis Hitlers betekenis
nationalistisch Het eigen land (volk) wordt hoger geschat dan een andere Offervaardigheid van een individu aan de volksgemeenschap
socialistisch Het socialiseren van bedrijven en instellen van wetten die de arbeidsvoorwaarden verbeteren Verantwoordelijkheid van de volksgemeenschap aan het individu

Het zal wel direct opvallen, dat Hitlers betekenis van deze begrippen alle ruimte opent voor dictatoriale maatregelen, en anderzijds niets met socialisme te maken hebben.

Morgen: Hitler grijpt naar de macht in Bayern, maar belandt in de gevangenis.

Reeds verschenen in deze blog over Hitler:

Hitler Adolf Kinderjaren 7 nov 2006
Hitler Adolf Jeugdjaren 8 nov 2006
Hitler Adolf Hitler in Wenen 9 nov 2006
Hitler Adolf Militaire dienst in WOI 10 nov 2006
Hitler Adolf Psyche in de eerste 30 levensjaren 2 jan 2007
Hitler Adolf Hitlers agressie duwt hem in de politiek 3 jan 2007

Commentaren

de nazi s ik haat belgen

Gepost door: hitler | 07-12-07

gestapo officier kanker belgen

Gepost door: heinrich | 25-11-09

ik haat duitsers .. oftewel de duitsers uit de oorlog. Nu haat ik duitsers omdat ze arrogant doen en gepist raken als je hun taal niet kent.

Gepost door: .. | 06-12-09

ik haat de varkens van duitsland, en zekere die gore extreem rechtsen te vuil om aan te komen ,

Gepost door: wiesenthal | 20-01-10

de zielige kloten die nu nog dwepen met die laaggeschoolde bijna analfabeet van een hitler, die nog niet eens een duitser was zijn rijp voor opvang in een gekkenhuis, maar ja want kan je verwachten van achterlijke mensen die in een fantasiewereld leven en zich kleden met grootvaders accesoires ...gewoon belachelijk die mislukte klonen

Gepost door: LIVE AND REMEMBER | 20-01-10

De commentaren zijn gesloten.